Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (31 มี.ค.63) นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เพื่อรับฟังรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ โดยมีนายสุทิน ชัชวงษ์ วิศวกรโยธา เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวม สำหรับโครงการก่อสร้างปัจจุบันมีความคืบหน้ามากกว่าร้อยละ 94 ณ ห้องรับรองประชาชน กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ในการประชุมได้นั่งห่างกันระยะ 2เมตร เพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามคำแนะนำหลักปฏิบัติการมีระยะห่างระหว่างบุคคล และสังคม (Social Distancing)

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content