Menu
home
>>
บทช.นครสวรรค์ ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง
บทช.นครสวรรค์ ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง

บทช.นครสวรรค์ ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง

บทช.นครสวรรค์ ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง
บทช.นครสวรรค์ ดำเนินการซ่อมบำรุงผิวทางลาดยาง

อื่นๆ

สำนักอำนวยความปลอดภัย ตรวจติดตามโรงงานผลิตป้ายจราจร จังหวัดนครราชสีมา ให้การแนะนำและสาธิตการผลิตป้ายจราจร ของโรงงานฯ ซึ่งค่ามาตรฐานสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของป้ายจราจรเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด อาทิ ป้ายแนะนำ ป้ายเตือน และป้ายบังคับ โดยดำเนินการแจกจ่ายป้ายจราจรให้หมวดบำรุงทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบททั้วประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยบนโครงข่ายทางหลวงชนบท

Scroll Up Skip to content