Menu
home
>>
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนสาย จ1 และ จ2 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา และสาย ค ผังเมืองรวมชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา
นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน)
(17 มี.ค. 63) นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนสาย จ1 และ จ2 ผังเมืองรวมเมืองพะเยา และสาย ค ผังเมืองรวมชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โดยมีนายราชัย์ จันทร (นายช่างหัวหน้าโครงการก่อสร้างทางในเขตเมืองจังหวัดพะเยา) สำนักก่อสร้างทาง ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัจจุบันโครงการฯ มีความก้าวหน้า 77.715 % ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ ทั้งนี้ วิศวกรใหญ่ฯ ได้เน้นย้ำเรื่องฝุ่น PM 2.5 อย่าให้มีผลกระทบกับประชาชน และการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด พร้อมเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางใว้
Scroll Up Skip to content