Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท หารือผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในอนาคต
นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายสุวิทย์ ยอดสุรางค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 นายดำรงศักดิ์ คงช่วย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกระบี่ เข้าพบ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ โดยได้หารือในเรื่องของโครงการก่อสร้างที่สำคัญของกรมทางหลวงชนบทในจังหวัดกระบี่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ง ผังเมืองรวมเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ,โครงการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมเกาะลันตา (อุโมงค์ลอด) ตำบลเกาะกลาง ถึง ตำบลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content