Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจถนนปลอดภัย สาย กบ.1009 จ.กระบี่
นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

(25 ก.พ.63) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะ ลงพื้นที่โครงการถนนปลอดภัยจังหวัดกระบี่ ถนนทางหลวงชนบทสาย กบ.1009 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 – บ้านทับไทร อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ รวมระยะทางตลอดสาย 14.469 กิโลเมตร ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรกว่า 4,276 PCU ต่อวัน เนื่องจากเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวและเป็นเส้นทางลัด ระหว่างอำเภอคลองท่อม กับอำเภอลำทับ รวมทั้งเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างจังหวัดกระบี่ กับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง แขวงทางหลวงชนบทกระบี่
จึงได้ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง ดังนี้
1. แก้ไขจุดเสี่ยงบริเวณโค้งทางแยก ช่วง กม.ที่ 0+800-กม.1+030 โดยปรับปรุงเรขาคณิตเป็นสามแยก มีเกาะกลาง ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจรครบถ้วน
2. แก้ไขจุดเสี่ยงทางเรขาคณิตที่เป็นโค้งต่อเนื่องสลับทิศทาง (S-Curve) และมีสะพานอยู่ในโค้ง ช่วง กม.ที่ 3+420 – กม.3+875 โดยปรับปรุงแนวให้เป็นโค้งเดียว (Simple Curve) ที่รัศมีโค้งกว้างพร้อมก่อสร้างสะพานให้รับกับโค้ง
3. แก้ไขจุดเสี่ยงทางเรขาคณิตที่เป็นโค้งต่อเนื่อง 3 โค้ง กม.ที่ 8+425-กม.8+929 โดยปรับปรุงแนวเส้นทางให้เป็นทางตรง
4. ปรับปรุงทางเชื่อม (จุดสิ้นสุดสายทาง กม.ที่ 14+469 ซึ่งบรรจบถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4038)
5. ก่อสร้าง/ปรับปรุง ผิวจราจรและไหล่ทาง ส่วนที่เหลือตลอดสายทาง เป็นผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง ปุ่มสะท้อนแสง หลักนำโค้ง ราวกันอันตราย ป้ายเตือนแนวโค้ง และป้ายจำกัดความเร็ว
ทั้งนี้ ในทุกขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงดังกล่าว แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ได้จัดให้มีการมีส่วนร่วมภาคประชาชนทั้งในส่วนของขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานและความปลอดภัยของประชาชนให้ได้มากที่สุด

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้มีนายสุวิทย์ ยอดสุรางค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 พร้อมด้วย นายดำรงศักดิ์ คงช่วย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกระบี่ นำลงพื้นที่พร้อมบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับสายทางดังกล่าว

 

 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content