Menu
home
>>
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 📣📣📣 ข่าวดี!! จีนค้นพบยาต้านไวรัสโควิด-19 ☢️☢️☢️ “Favilavir” เป็นยาต้านไวรัสตัวแรกที่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการ

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศ เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา และตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งสถาปนิก ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ตำแหน่งเจัาพนักงานสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

Scroll Up Skip to content