Menu
home
>>
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์) ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 💨 วันนี้!! มีฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

อย่าลืม!!😷สวมหน้ากากอนามัย N95
เมื่อทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับ
💙💛 ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงชนบท 🚜

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ประกาศ เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิศวกรโยธา และตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งสถาปนิก ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ตำแหน่งเจัาพนักงานสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

Scroll Up Skip to content