Menu
home
>>
สทช.ที่ 16 สนับสนุนสิ่งของ “วันรวมน้ำใจสู่กาชาด” ประจำปี 2563 จ.กาฬสินธุ์
สทช.ที่ 16 สนับสนุนสิ่งของ "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด" ประจำปี 2563 จ.กาฬสินธุ์

สทช.ที่ 16 สนับสนุนสิ่งของ "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด" ประจำปี 2563 จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์ ผอ.ขทช.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางสาวพรสวรรค์ รักษ์พรม ผอ.ส่วนอำนวยการ และ เจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมการออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2563 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในเเต่ละปีมีพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content