Menu
home
>>
สทช.ที่ 16 สนับสนุนสิ่งของ “วันรวมน้ำใจสู่กาชาด” ประจำปี 2563 จ.กาฬสินธุ์
สทช.ที่ 16 สนับสนุนสิ่งของ "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด" ประจำปี 2563 จ.กาฬสินธุ์

สทช.ที่ 16 สนับสนุนสิ่งของ "วันรวมน้ำใจสู่กาชาด" ประจำปี 2563 จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์ ผอ.ขทช.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางสาวพรสวรรค์ รักษ์พรม ผอ.ส่วนอำนวยการ และ เจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมการออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2563 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งในเเต่ละปีมีพี่น้องประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก

อื่นๆ

สำนักอำนวยความปลอดภัย ตรวจติดตามโรงงานผลิตป้ายจราจร จังหวัดนครราชสีมา ให้การแนะนำและสาธิตการผลิตป้ายจราจร ของโรงงานฯ ซึ่งค่ามาตรฐานสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงของป้ายจราจรเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมทางหลวงชนบทกำหนด อาทิ ป้ายแนะนำ ป้ายเตือน และป้ายบังคับ โดยดำเนินการแจกจ่ายป้ายจราจรให้หมวดบำรุงทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบททั้วประเทศ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยบนโครงข่ายทางหลวงชนบท

Scroll Up Skip to content