Menu
home
>>
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างสะพาน

นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำมูลน้อย สาย อบ.3058 แยกทล.231- ข้ามลำมูลน้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี นายจิรนันทน์ ประกอบไวทยกิจ ผส.ทช.ที่ 7 ผอ.ขทช.อุบลราชธานี ช่างผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง ร่วมตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างฯ ในครั้งนี้

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content