Menu
home
>>
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อพนักงานราชการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงชนบท
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อพนักงานราชการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ของกรมทางหลวงชนบท

img-200212152323

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

Scroll Up Skip to content