Menu
home
>>
ดาวน์โหลด โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้ข้อจำกัดทรัพยากร ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2563
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ดาวน์โหลด โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้ข้อจำกัดทรัพยากร ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2563

รวมเล่มนำเสนอผลการแบ่งกลุ่ม จำนวน 7 กลุ่ม-com

อื่นๆ

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศกรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

Scroll Up Skip to content