ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.ชัยภูมิ จัดโครงการ "รักษ์ทาง - รักถิ่น" สาย ชย.4014 แยก ทล.2179 - แยก ทล.2354 อ.จตุรัส, ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ Sun, 05/24/2015 - 14:38
สำนักสำรวจและออกแบบ ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) สาย สป.1006 แยก ทล.3 - เคหะบางพลี อ.บางบ่อ, บางเสาธง จ.สมุทรปราการ Sun, 05/24/2015 - 14:38
ขทช.ตรัง จัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย ตง.5036 ถนน ศรีตรัง 1 อ.เมือง จ.ตรัง Sun, 05/24/2015 - 14:38
ขทช.กระบี่ จัดโครงการ "รักษ์ทาง - รักถิ่น" ถนนไร้หลุมบ่อ สาย กบ.1020 แยก ทล.4 - บ.กอตง อ.เขาพนม จ.กระบี่ Sun, 05/24/2015 - 14:38
สำนักสำรวจและออกแบบ จัดประชุมการมีส่วนร่วมโครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงข่ายทางสรับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลังของประเทศ ช่วง จ.สมุทรสาคร - จ.สมุทรสงคราม (สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และถนนเชื่อม Sun, 05/24/2015 - 14:38
สำนักสำรวจและออกแบบ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่) โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดถนนตามผังเมืองรวมถนนสาย ค ผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี Sun, 05/24/2015 - 14:38
ขทช.พัทลุง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สาย พท.4048 แยก ทล.4122 - บ.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง Sun, 05/24/2015 - 14:38
สทช.ที่ 10 (เชียงใหม่) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างถนน สายแยก ทช.3035 - วัดน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ Sun, 05/24/2015 - 14:38
ศบช.เฉลิมบูรพาชลทิต จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ในเขตพื้นที่ ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง Sun, 05/24/2015 - 14:38
ขทช.พิษณุโลก จัดประชุมการมีส่วนร่วมโครงการถนนดีทั่วไทย ขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง สาย พล.4040 แยก ทล.2013 - บ.น้ำลัด อ.นครไทย จ.พิษณุโลก Sun, 05/24/2015 - 14:38

Pages