ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย นค.4022 แยก ทล.2267 - บ.โนนแก้ว (ตอนบึงกาฬ) จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2562 Thu, 06/20/2019 - 16:58
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย นค.4022 แยก ทล.2267 - บ.โนนแก้ว(ตอนบึงกาฬ) จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2562 Thu, 06/20/2019 - 16:58
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย นค.4022 แยก ทล.2267 - บ.โนนแก้ว(ตอนบึงกาฬ) จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2562 Thu, 06/20/2019 - 16:58
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย นค..4022 แยก ทล.2267 - บ.โนนแก้ว(ตอนบึงกาฬ) จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2562 Thu, 06/20/2019 - 16:58
ขทช.พิจิตร จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนสำรวจและออกแบบ สาย พจ.5044 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2562 Wed, 06/12/2019 - 07:38
บทช.บางมูลนาก จัดโครงการรักษ์ทาง - รักถิ่น ในสายทาง พจ.4048 จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2562 Thu, 06/06/2019 - 19:27
ขทช.พิจิตร จัดประชุมชี้แจงประชาชนในขั้นตอนสำรวจและออกแบบ สายทาง พจ.4008 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2562 Thu, 06/06/2019 - 19:27
ขทช.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ร่วมดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งอยู่ในสายทาง นศ.4054 แยก ทล. 4016 - บ.กำแพงถม อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 24 พ.ค. 2562 Sat, 05/25/2019 - 06:58
ขทช.พิจิตร จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พจ.30039 แยก ทล.111 - บ.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร วันที่ 23 พ.ค. 2562 Thu, 05/23/2019 - 21:53
ขทช.พิจิตร ร่วมดูแลความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ซึ่งอยู่ในสายทาง พจ.2033 แยก ทล.11 - บ.ดงสว่าง อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร วันที่ 23 พ.ค. 2562 Thu, 05/23/2019 - 21:53

Pages