ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.นครสวรรค์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย นว.4096 แยก ทล.3005 - บ.เนินกระพี้ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ วันที่ 16 ก.ย. 2562 Tue, 09/17/2019 - 08:04
สทช.ที่ 17 (เชียงราย) ประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการถนนสายบ้านป่าเมี่ยง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2562 Mon, 09/16/2019 - 17:02
สทช.ที่ 17 (เชียงราย) ประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อย) สายทาง ชร.5023 อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562 Mon, 09/16/2019 - 17:02
ขทช.สตูล จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย สต.3011 แยก ทล.416 - น้ำตกวังสายทอง - น้ำวังสายธาร อ.ทุ่งหว้า,ละงู จ.สตูล เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2562 Mon, 09/16/2019 - 17:02
ขทช.พิจิตร จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น สาย พจ.2013 แยก ทล.11 - บ.ตลาดสามแยก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2562 Mon, 09/16/2019 - 17:02
สทช.ที่ 17 (เชียงราย) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางวิธีการปฏิบัติงานและการติดตามผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2562 Mon, 09/16/2019 - 14:02
สทช.ที่ 6 (ขอนแก่น) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางวิธีการปฏิบัติงานและการติดตามผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2562 Mon, 09/16/2019 - 11:02
สทช.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางวิธีการปฏิบัติงานและการติดตามผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2562 Mon, 09/16/2019 - 11:02
ขทช.บึงกาฬ ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สาย นค.3010 แยก ทล.212 - บ.หนองยอง(ตอนบึงกาฬ) อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2562 Tue, 09/03/2019 - 17:19
สทช.ที่ 14 (กระบี่) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางวิธีการปฏิบัติงานและการติดตามผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2562 Mon, 09/02/2019 - 20:17

Pages