ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
บทช.บางมูลนาก พบปะอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ในสายทาง พจ.4048 บ.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 61 Fri, 08/10/2018 - 17:38
บทช.เฉลิมบูรพาชลทิต ตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สาย รย.4036 เฉลิมบูรพาชลทิต ช่วงสะพานปากน้ำประแส เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 61 Fri, 08/10/2018 - 17:38
บทช.เฉลิมบูรพาชลทิต จัดกิจกรรม "รักษ์ทาง - รักถิ่น" ปรับปรุงทัศนียภาพข้างทาง ถนนสวยงาม เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 61 Fri, 08/10/2018 - 17:38
บทช.เฉลิมบูรพาชลทิต ตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สาย รย.4036 เฉลิมบูรพาชลทิต ช่วงถนนเชื่อมบ้านหนองน้ำขาว - บ้านหมูดุด เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 61 Wed, 08/08/2018 - 14:32
ขทช.พิจิตร ซ่อมบำรุงปกติ โดยมีประชาชนร่วมตรวจสอบและให้กำลังใจ สาย พจ.3012 แยก ทล.113 - บ.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2561 Tue, 08/07/2018 - 11:30
ขทช.พังงา ร่วมโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2561 Thu, 08/02/2018 - 11:14
ขทช.พิจิตร ซ่อมบำรุงปกติ โดยมีประชาชนร่วมเข้ามาสอบถามและให้กำลังใจ สาย พจ.4016 เมือวันที่ 25 ก.ค. 2561 Wed, 08/01/2018 - 17:11
สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา) จัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาย นม.4057 แยกทล. 2285 - บ.หนองบัววง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561 Wed, 08/01/2018 - 17:11