ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย อย.4001 แยก ทล.3263 - บ.คู้สลอด อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2561 Wed, 03/20/2019 - 16:56
สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย อย.2005 แยก ทล .33 - บ.ดาบ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2561 Wed, 03/20/2019 - 16:56
สทช.ที่ 1 (ปทุมธานี) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย อย.5035 แยกสายเทศบาลนครฯ - บ.ปะขาว อ.พระนครศรีอยุธยา,บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2561 Wed, 03/20/2019 - 16:56
ขทช.สงขลา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สายแยก ทล.4 - บ.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2562 Wed, 03/20/2019 - 16:56
ขทช.ระนอง จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (MOU) ถนนสาย รน.1005 แยก ทล.4 – บ.น้ำทุ่น อ.กระบุรี จ.ระนอง เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562 Wed, 03/20/2019 - 16:56
ขทช.พัทลุง จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พท. 4005 แยก ทล. 4285 - บ.ควนแร่ อ.ควนมะพร้าว จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2562 Mon, 03/18/2019 - 22:54
ขทช.เพชรบูรณ์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (Mou) สาย พบ.4011 แยก ทล. 1205 - บ.น้ำลัด จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2562 Mon, 03/18/2019 - 22:54
ขทช.บึงกาฬ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ โดยมี อส.ทช. เข้ามามีส่วนร่วม สาย บก.3013 แยก ทล.212 - บ.หนองขาม อ.เมือง,โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2562 Mon, 03/18/2019 - 22:54