ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.บึงกาฬ ตั้งด่านชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ สาย บก.3012 แยก ทล.222 - บ.นาคำแคน อ.เซกา,ศรีวิไล จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2562 Wed, 01/16/2019 - 11:55
ขทช.บึงกาฬ จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน Mou สาย แยก ทล.222 - บ.นาคำแคน อ.เซกา จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2562 Wed, 01/16/2019 - 11:55
ขทช.พัทลุง จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พท.4053 แยก ทล.4163 - บ.ควนตะแบก อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 15 ม.ค.2562 Wed, 01/16/2019 - 11:55
ขทช.พัทลุง จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พท.2008 แยก ทล. 41 - บ.ปากเหมือง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2562 Mon, 01/14/2019 - 17:51
สทช.ที่ 14 (กระบี่) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พง.4003 แยก ทล. 4240 - บ.ปลายห้าง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2562 Mon, 01/14/2019 - 17:51
สทช.ที่ 14 (กระบี่) จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พง.1005 แยก ทล.4 - บ.บางไทร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2562 Mon, 01/14/2019 - 17:51
ขทช.พิจิตร ซ่อมบำรุงปกติ โดยมีประชาชนร่วมติดตาม สาย พจ.2043 บ.วังกรด เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2562 Mon, 01/14/2019 - 17:51
ขทช.พิจิตร จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ชี้แจงโครงการ สาย พจ.2032 แยก ทล. 11 - บ.วังหลุม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 Thu, 01/10/2019 - 17:45