ข่าวการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

ชื่อเรื่อง วันที่สร้าง
ขทช.ชลบุรี เข้าร่วมประชุม อพท. Mon, 04/09/2018 - 14:27
ขทช.สงขลา จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย สข.ก.1-0078 สาย บ.ป่าขาด - บ.บ่อทราย Thu, 04/05/2018 - 14:18
ขทช.พิจิตร ซ่อมบำรุงปกติ โดยมีประชาชนร่วมติดตาม สาย พจ.2043 แยก ทล.11 - บ.วังกรด Wed, 04/04/2018 - 17:17
บทช.เฉลิมบูรพาชลทิต เตรียมพร้อมหน่วยรถเคลื่อนที่เร็วอำนวยความปลอดภัยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ ปี2561 Wed, 04/04/2018 - 11:16
ขทช.พิจิตร เตรียมพร้อมหน่วยรถเคลื่อนที่เร็วอำนวยความสะดวกประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 Tue, 03/27/2018 - 16:56
สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) ร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาการบริหารราชการและเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม" Wed, 03/14/2018 - 15:45
ขทช.พิจิตร ดำเนินการซ่อมบำรุงปกติ โดยมีประชาชนร่วมตรวจสอบ สาย พจ.3012 แยก ทล.113 - บ.หนองพยอม Wed, 03/14/2018 - 15:45
ขทช.พิจิตร ปรับปรุงทัศนียภาพทางหลวงชนบท สาย พจ.2013 แยก ทล.11 - บ.ตลาดสามแยก Wed, 03/14/2018 - 09:44