โครงการพระราชดำริ

ตามเส้นทาง...โครงการพระราชดำริ

                    สะพานภูมิพล ๑ และ สะพานภูมิพล ๒
                    เขื่อนขุนด่านปราการชล