ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สทช.ที่ 5 (นครราชสีมา)  >> คลิก << 

Thai
วันที่: 
Friday, June 29, 2018