แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี ดำเนินการซ่อมบำรุง ผิวจราจร สายสพ.3048 แยกทล.340 - บ.บางตาเถร อ.บางปลาม้า