แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี จัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักบนถนนทางหลวงชนบทประจำเดือนมกราคม 2560