แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ สนับสนุนรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย