อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักสำรวจและออกแบบ

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักสำรวจและออกแบบ

( 13 ส.ค.62) นายกฤชเทพ สิมลี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักสำรวจและออกแบบ เพื่อรับฟังสรุปโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ภาพรวมของการดำเนินงานในปี 2562 พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านการสำรวจและออกแบบ ให้แก่บุคลากรภายในสำนักฯ โดยมีนายสาธิต พงษ์พรต วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ

Thai
info_teaser: 

วันที่: 
Tuesday, August 13, 2019