อทช. นำเจ้าหน้าที่ออกกำลังกาย สานต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อสุขภาพที่ดี

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นำเจ้าหน้าที่ออกกำลังกาย สานต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 7
      วันนี้ (11 ม.ค.60) เวลา 16.00 น. นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท ออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีและให้เกิดความตื่นตัวในการทำงานตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรมีกิจกรรมร่วมกันภายในหน่วยงาน โดยใช้พื้นที่ลานด้านหน้าของกรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ เป็นสถานที่ออกกำลังกาย ซึ่งในส่วนของกรมทางหลวงชนบทได้รวมตัวกันออกกำลังกายมาเป็นสัปดาห์ที่ 7 แล้ว โดยกรมทางหลวงชนบทจะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ออกกำลังกายตั้งแต่เวลา 16.00 – 16.30 น. ทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพที่ดีของเจ้าหน้าที่และเพื่อสานต่อนโยบายของรัฐบาลต่อไป


คลิกดูรูปเพิ่มเติม

Thai
info_teaser: 

วันที่: 
Wednesday, January 11, 2017
แสดงข่าวแรก: 
แสดงข่าวแรก