สทช.16 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมระบบ CBMS (Construction and Budget Monitoring System) สำหรับผู้ใช้งาน กรมทางหลวงชนบท