สทช.ที่ 5(นครราชสีมา) ออกกำลังกายทุกวันพุธ ครั้งที่ 5