รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด