รักษาการวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 1)

รักษาการวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 1) 

 (2 ส.ค.62) นายสานิตย์ ศรีสุข รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านสำรวจและออกแบบ) เป็นประธานการประชุมโครงการสำรวจออกแบบส่วนต่อขยายถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 1) โดยวิศวกรใหญ่ฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงาน ทบทวนข้อมูลด้านการจราจร คาดการณ์ปริมาณจราจร รวมถึงงานจัดทำแนวสายทาง และรูปแบบของถนนโครงการเบื้องต้น ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีนายวศิน ภูลสนอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักสำรวจและออกแบบ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 3 กรมทางหลวงชนบท เขตบางเขน กรุงเทพฯ

Thai
info_teaser: 

วันที่: 
Friday, August 2, 2019