รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานฯในพื้นที่ภาคกลาง

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานฯในพื้นที่ภาคกลาง

(13 ส.ค.62) นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ,สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) เพื่อติดตามผลการดำเนิน โครงการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้าง Quality Control System (QCS ) และแผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในการนี้มีโดยมีนายณรงค์ คู่บารมี ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม นายจิรนันท์ ประกอบไวทยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 นายอภิชัย ธีระรังสิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 นายสุรชัย ศิริดาวทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 พร้อมผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทและหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา

Thai
info_teaser: 

วันที่: 
Tuesday, August 13, 2019