รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ จ.นครปฐม และ จ.กาญจนบุรี