ผอ.แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ ร่วมกับนายอำเภอลำทับ โครงการ “ลำทับถนนไร้หญ้า ปราศจากขยะสองข้างทางภายในเขตเทศบาลตำบลลำทับ”