ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 สทช.ที่ 17 (เชียงราย)

ประกาศผู้มีสิทธิสัมภาษณ์    (คลิ๊ก)

แก้ไขประกาศสอบสัมภาษณ์  (คลิ๊ก)

Thai
วันที่: 
Friday, January 5, 2018