ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสารรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสทช.ที่ 7 (อุบลราชธานี)