บทช.บางมูลนาก ดำเนินงานตัดหญ้า สายทาง พจ.๔๐๕๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๗๐ – บ้านท่าบัว อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร