ทช. อบรมทคนิคการนำเสนอและสรุปประเด็นเพื่อการสื่อสาร รุ่นที่ 3

    กรมทางหลวงชนบท เพิ่มศักยภาพบุคลากร จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนอและสรุปประเด็นเพื่อการสื่อสาร ”รุ่นที่ 3 (7 ก.ย. 60) นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธารเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนอและสรุปประเด็นเพื่อการสื่อสาร”รุ่นที่ . โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 -8 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการนำเสนอ สามารถจัดลำดับการนำเสนออย่างมีขั้นตอนเข้าใจง่าย และสรุปประเด็นสำหรับรายงานผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

คลิกดูรูปเพิ่มเติม

Thai
info_teaser: 

วันที่: 
Thursday, September 7, 2017
แสดงข่าวแรก: 
แสดงข่าวแรก