ทช.รับพระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ ๒๕๖๐

ทช.รับพระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ ๒๕๖๐

      (๑๑ ม.ค. ๖๐) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ ๒๕๖๐ แด่ นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท และคณะผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท โดยมีผู้แทนพระองค์เป็นผู้อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน ณ ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ชั้น ๑ อาคาร ๒ กรมทางหลวงชนบท

 

คลิกดูรูปเพิ่มเติม

Thai
info_teaser: 

วันที่: 
Wednesday, January 11, 2017
แสดงข่าวแรก: 
แสดงข่าวแรก