ขทช.อุดรธานี เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทาง