ขทช.พิษณุโลก ตรวจติดตามงาน สาย พล. 2039 แยกทางหลวงหมายเลข 12 – บ้านทุ่งโนนสน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก