ขทช.พัทลุง ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือประชาชนจากภัยแล้ง