ขทช.พัทลุง เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงปกติผิวทางลาดยางบนถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท