ขทช.พัทลุง จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สาย พท.1005 แยก ทล.4 - บ.ไสแตระ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

Thai
วันที่: 
Monday, May 16, 2016
info_teaser: 
pacticipation/pattalung_display_16052016_01.jpg