ขทช.พัทลุงเข้าดำเนินการซ่อมบำรุงตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนโครงข่ายทาง