ขทช.นครศรีธรรมราชเร่งดำเนินการเข้าซ่อมแซมคอสะพานที่ชำรุดอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัย สาย นศ.2033 - บ้านควนชิง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช