ขทช.นครศรีธรรมราข ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง และพัฒนาถนนสายหลัก