กรมทางหลวงชนบท ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า

กรมทางหลวงชนบท ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า 

(๕ ส.ค.๖๒) นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะเป็นผู้แทนกรมทางหลวงชนบท ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ ๑๖๐ ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบกิจกรรมการกุศลเพื่อสาธารณกุศล ณ กรมเจ้าท่า แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

Thai
info_teaser: 

วันที่: 
Monday, August 5, 2019