กรมทางหลวงชนบท ประชุมผู้บริหารประจำเดือนกันยายน 2560