กรมทางหลวงชนบท จัดพิธีมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"

      (11 ก.ย.60) นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในพิธีมอบมอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กองอาสารักษาดินแดนอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.ประดิษฐานบนเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" เพื่อมอบให้แก่ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ซึ่งผูู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการอาสารักษาดินแดน เป็นผู้พิจารณาผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"นั้น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พิจารณามอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ให้แก่ผู้ที่ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกิจการกองรักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ โดยในส่วนของกรมทางหลวงชนบทมีรายชื่อ ดังนี้ 1.นายโกมินทร์ โรจน์พานิช 2.นายไกวัลย์ โรจนานุกูล 3.นายเจริญ พยุงวิวัฒนกูล 4.นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล 5.นายโชค นวลได้ศรี 6.นายทวี สกุลเวช 7.นายทักษิณ บุญต่อ 8.นายวิชัย ภู่สกุลขจร 9.นายวิรัติ จำปา 10.นายสมบูรณ์ ชัยศิรินิรันดร์ 11.นายสว่าง รัตนนรา 12.นายสานิตย์ ศรีสุข 13.นายสุรเดช เบ็จศิริวรรณ 14.นายอภิชัย ธีระรังสิกุล 15.นายอภินันท์ จิรชัยกิตติ 16.นายแอ็ด เพชรฤทธิ์ ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ กรมทางหลวงชนบท บางเขน กรุงเทพฯ

คลิกดูรูปเพิ่มเติม

Thai
info_teaser: 

วันที่: 
Monday, September 11, 2017
แสดงข่าวแรก: 
แสดงข่าวแรก