ติดต่อกรม

ติดต่อ กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-551-5000
© 2013  พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ e-mail : 
itc@drr.go.th  สอบถามเส้นทาง สายด่วน : 1146
แผนที่กรมทางหลวงชนบท: Latitude: 13.86214 Longitude:100.58773

รถเมล์ที่ผ่าน  สาย 26,34,39,51,59,107,114,126,129,185,503,522 และ 543