ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ วันที่สร้าง
กรมทางหลวงชนบท ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 วันศุกร์,29 ธ.ค. 2560 - 23:03
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกับคณะ ครม. สัญจร วันอังคาร,26 ธ.ค. 2560 - 18:56
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ เสริมการขนส่งย่านลาดกระบัง วันอังคาร,26 ธ.ค. 2560 - 18:54
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดถนนโครงการพัฒนาเส้นทางสายรองเชื่อมโยงแนวระเบียงเศรษฐกิจ จ.พิษณุโลก วันจันทร์,25 ธ.ค. 2560 - 18:11
กรมทางหลวงชนบท ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท วันจันทร์,25 ธ.ค. 2560 - 11:05
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมพิจารณาร่างกรอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในข้อเสนอการปฏิบัติราชการของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1-18 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันจันทร์,25 ธ.ค. 2560 - 11:00
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก วันจันทร์,25 ธ.ค. 2560 - 10:58
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างแยกทล.33-ด่านผ่านแดนบ้านคลองลึก วันศุกร์,22 ธ.ค. 2560 - 16:40
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท บันทึกเทปรายการ "เคลียร์คัด ชัดเจน" วันศุกร์,22 ธ.ค. 2560 - 10:54
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉช.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 314 – ลาดกระบัง จังหวัดฉะเชิงเทรา ,สมุทรปราการ วันศุกร์,22 ธ.ค. 2560 - 10:22

Pages