ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ วันที่สร้าง
รทช.ลงพื้นที่ตรวจจุดบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ จ.อุทัยธานี และนครสวรรค์ วันพุธ,11 เม.ย. 2561 - 15:13
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนน สาย ปท.3004 จังหวัดปทุมธานี วันอังคาร,10 เม.ย. 2561 - 18:49
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบท กลุ่มที่ 1 วันอังคาร,10 เม.ย. 2561 - 18:47
กรมทางหลวงชนบท ประชุมพิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีมีความจำเป็นต้องจ้างที่ปรึกษา วันอังคาร,10 เม.ย. 2561 - 14:11
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่จุดเสี่ยงอันตรายตามมาตรการ 777 ยกกำลังสามกระทรวงคมนาคม จ.นนทบุรี วันอังคาร,10 เม.ย. 2561 - 14:09
นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างสะพาน สายอบ.3058 สะพานข้ามลำมูลน้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วันจันทร์,09 เม.ย. 2561 - 10:24
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้สัมภาษณ์รายการ "เคลียร์คัด ชัดเจน" NBT วันจันทร์,09 เม.ย. 2561 - 10:22
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามความก้าวหน้าครั้งที่ ๒ โครงการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินงานทางและสะพาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (กลุ่มที่ ๑) วันพฤหัสบดี,05 เม.ย. 2561 - 13:57
กรมทางหลวงชนบท จัดกิจกรรมโครงการบรรยาย การปฏิบัติงาน EDC และ การรับ-นำเงินส่งคลัง -การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Master วันพฤหัสบดี,05 เม.ย. 2561 - 13:54
กรมทางหลวงชนบทจัดอบรม “การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านระบบ Video Conference” วันพฤหัสบดี,05 เม.ย. 2561 - 13:51

Pages