ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ วันที่สร้าง
นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมคณะผู้บริหารกรมทางหลวงชนบท แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปีที่ ๑๖ วันอังคาร,18 ก.ย. 2561 - 18:45
กรมทางหลวงชนบท จัดอบรม “การใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศ การบังคับใช้กฎหมาย (LDMS)” วันอังคาร,18 ก.ย. 2561 - 18:43
ปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการดำเนินงานแขวงทางหลวงชนบทเลย วันจันทร์,17 ก.ย. 2561 - 13:27
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และภาคอีสานตอนบน วันอาทิตย์,16 ก.ย. 2561 - 14:13
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และภาคอีสานตอนบน วันอาทิตย์,16 ก.ย. 2561 - 12:51
กรมทางหลวงชนบท มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๑ วันศุกร์,14 ก.ย. 2561 - 22:39
กรมทางหลวงชนบท จัดสัมมนา “ถ่ายทอดประสบการณ์บุคลากร ทช.” ประจำปีงบประมาณ 2561 วันศุกร์,14 ก.ย. 2561 - 22:38
กรมทางหลวงชนบท ร่วมงานวัน “บุรณฉัตร” วันศุกร์,14 ก.ย. 2561 - 22:36
นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินงานทางและสะพาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (กลุ่มที่๑) ครั้งที่ ๕๒๕๖๑ วันศุกร์,14 ก.ย. 2561 - 09:47
กรมทางหลวงชนบท เข้ารับประกาศเกียรติบัตรฯ พร้อมร่วมสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ วันศุกร์,14 ก.ย. 2561 - 09:28

Pages