ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ วันที่สร้าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงข่ายคมนาคม จ.พะเยา เน้นย้ำความปลอดภัยระหว่างก่อสร้าง วันจันทร์,02 ก.ค. 2561 - 15:38
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จุดผ่อนปรนบ้านฮวก - กิ่วหก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พร้อมรับฟังสรุปแผนการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทในอนาคต วันจันทร์,02 ก.ค. 2561 - 15:37
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จุดผ่อนปรนบ้านฮวก - กิ่วหก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา พร้อมรับฟังสรุปแผนการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทในอนาคต วันจันทร์,02 ก.ค. 2561 - 15:36
กรมทางหลวงชนบท ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันสถาปนา ท่าอากาศยานไทย ครบรอบ 39 ปี วันจันทร์,02 ก.ค. 2561 - 15:34
กรมทางหลวงชนบท ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันสถาปนา ท่าอากาศยานไทย ครบรอบ 39 ปี วันจันทร์,02 ก.ค. 2561 - 15:33
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการฟื้นฟูสายทางที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ วันศุกร์,29 มิ.ย. 2561 - 19:08
กรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามเกณฑ์การประเมินใหม่ วันศุกร์,29 มิ.ย. 2561 - 18:55
คณะผู้ตรวจกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของกรมทางหลวงชนบท วันพฤหัสบดี,28 มิ.ย. 2561 - 16:00
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 วันอังคาร,26 มิ.ย. 2561 - 23:39
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ฉช.3001 วันอังคาร,26 มิ.ย. 2561 - 23:39

Pages