ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ วันที่สร้าง
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมติดตามโครงการก่อสร้างถนนผังเมืองรวม จ.พะเยา วันอาทิตย์,07 ต.ค. 2561 - 15:54
กรมทางหลวงชนบท ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 128 ปี วันอาทิตย์,07 ต.ค. 2561 - 15:53
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ พร้อมเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง วันพฤหัสบดี,04 ต.ค. 2561 - 18:39
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมพิจารณาเรื่องคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติการ วันพฤหัสบดี,04 ต.ค. 2561 - 18:38
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งและบริหารหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ครั้งที่ ๕๒๕๖๑ วันพฤหัสบดี,04 ต.ค. 2561 - 18:37
กรมทางหลวงชนบท ประชุมหารือการแก้ปัญหาจากผลกระทบการก่อสร้างท่อก๊าซธรรมชาติ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถนนสาย นย. ๒๐๑๑ จ.นครนายก วันพฤหัสบดี,04 ต.ค. 2561 - 18:35
กรมทางทางหลวงชนบทประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพ (Quality Assurance, QA) วันพฤหัสบดี,04 ต.ค. 2561 - 18:34
กรมทางหลวงชนบท ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมืองครบรอบ 16 ปี วันพฤหัสบดี,04 ต.ค. 2561 - 18:33
นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มที่ ๒ ครั้งที่ ๖๒๕๖๑ วันอังคาร,02 ต.ค. 2561 - 16:31
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมการเตรียมความพร้อมการพิจารณาอนุญาตใช้ยานพาหนะ (รถกึ่งพ่วงตั้งแต่ ๔ – ๗ เพลา) ที่ใช้ขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่ เดินบนทางหลวงชนบท วันอังคาร,02 ต.ค. 2561 - 16:23

Pages