ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ วันที่สร้าง
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันพฤหัสบดี,11 ก.ค. 2562 - 12:59
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) พร้อมคณะประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตกระทำการใดๆในเขตทางหลวงชนบท วันพฤหัสบดี,11 ก.ค. 2562 - 09:30
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านสำรวจและออกแบบ) เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การคิดปริมาณงานการติดตั้งราวเหล็กกันรถ (GUARDRAIL) วันอังคาร,09 ก.ค. 2562 - 12:04
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบำรุงรักษาทางและสะพานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน” วันอังคาร,09 ก.ค. 2562 - 12:00
วศญ.ประชุมคณะทำงานโครงการ ”ทางหลวงชนบทปลอดภัย ใส่ใจอุบัติเหตุ” วันจันทร์,08 ก.ค. 2562 - 17:29
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันจันทร์,08 ก.ค. 2562 - 17:28
รทช. ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างสะพานสายทาง อบ.๓๐๕๘ วันจันทร์,08 ก.ค. 2562 - 17:25
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างสะพาน วันจันทร์,08 ก.ค. 2562 - 17:21
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เข้าตรวจเยี่ยม แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี วันอังคาร,02 ก.ค. 2562 - 17:15
ทช. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล วันอังคาร,02 ก.ค. 2562 - 17:14

Pages