ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ วันที่สร้าง
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒ ตอนที่ ๓ วันพฤหัสบดี,02 พ.ย. 2560 - 17:49
วิศวกรใหญ่ฯกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนน จ.สงขลา/ยะลา เสริมโลจิสติกส์ชายแดนไทย-มาเลเซีย คืบหน้ากว่า 98 % วันพฤหัสบดี,02 พ.ย. 2560 - 17:45
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟ ถนนสาย สบ.1004 และตรวจติดตามการดำเนินงานหมวดบำรุงทางหลวงชนบทป่าสักชลสิทธิ์,หมวดบำรุงทางหลวงชนบทพัฒนานิคม วันพฤหัสบดี,02 พ.ย. 2560 - 10:24
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 5 วันอังคาร,31 ต.ค. 2560 - 16:37
กรมทางหลวงชนบท เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จัดอบรมการใช้งานระบบภายใต้โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์ กรมทางหลวงชนบท วันอังคาร,31 ต.ค. 2560 - 16:30
กรมทางหลวงชนบท จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบภายใต้โครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร วันจันทร์,30 ต.ค. 2560 - 17:07
กรมทางหลวงชนบท ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันพฤหัสบดี,26 ต.ค. 2560 - 20:49
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วันพฤหัสบดี,26 ต.ค. 2560 - 20:47
กรมทางหลวงชนบท ร่วมเป็นจิตอาสาให้บริการประชาชน งานถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร วันพฤหัสบดี,26 ต.ค. 2560 - 20:45
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการประชาชนเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วันพุธ,25 ต.ค. 2560 - 19:31

Pages