ข่าวผู้บริหาร

หัวข้อ วันที่สร้าง
ทางหลวงชนบทเตรียมความพร้อม เปิด ปล่อย ปั่น ปันน้ำใจ บริเวณถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก(แนวเหนือ-ใต้) วันอังคาร,20 พ.ย. 2561 - 16:33
กรมทางหลวงชนบท จัดอบรม “การควบคุมการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต และผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ” รุ่นที่ 1 วันอังคาร,20 พ.ย. 2561 - 11:22
กรมทางหลวงชนบท ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ ๑๙ ปี สำนักงาน ป.ป.ช. วันศุกร์,16 พ.ย. 2561 - 15:21
กรมทางหลวงชนบท ประชุมผู้บริหารประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 วันศุกร์,16 พ.ย. 2561 - 15:18
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันศุกร์,16 พ.ย. 2561 - 09:59
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะทำงานปรับปรุงมาตรการและตัวชี้วัดความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามระบบ Quality Control System (QCS) วันพฤหัสบดี,15 พ.ย. 2561 - 16:05
วิศวกรใหญ่ฯกรมทางหลวงชนบท ประชุมการพิจารณาคำขออนุญาตกระทำการใดๆ ในเขตทางหลวงชนบท วันพฤหัสบดี,15 พ.ย. 2561 - 16:02
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมพิจารณาเรื่องคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติการ วันพฤหัสบดี,15 พ.ย. 2561 - 13:26
กรมทางหลวงชนบท ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดปรินายกวรวิหาร วันพุธ,14 พ.ย. 2561 - 20:58
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุโครงการศึกษาแผนพัฒนาสายทางเพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าและบริการผ่านรถไฟรางคู่ สายลพบุรี – ปากน้ำโพ และ สายนครปฐม – หัวหิน วันพุธ,14 พ.ย. 2561 - 20:56

Pages